Een Inkoopscan geeft inzicht in kosten

De Inkoopscan is hét middel om binnen korte termijn een helder inzicht te krijgen in uw uitgavenpatroon. Door die uitgaven te kwalificeren en kwantificeren ontstaat inzicht en kan er per product- of op dienstsegment een inkoopstrategie worden bepaald. Wellicht zijn de daarbij gebruikte tools u wel al bekend: bijvoorbeeld de Pareto Analyse (“80/20” regel) of Peter Kraljic’s matrix die strategische goederen en diensten onderscheiden van de meer hefboom, routine of knelpunt gerelateerde.

someone-who-will-do-it-chepaer-300x194

Daarbij is wel van belang dat er niet alleen naar de centen wordt gekeken. Want zoals de beroemde Amerikaanse econoom W. Edwards Deming al zei:

“Focus on costs and you will drive out quality, focus on quality and you will drive out costs. “

Er is namelijk altijd wel iemand die het goedkoper doet, maar krijgt u dan nog wel wat u wilt?

Alles staat en valt met het in eerste instantie juist specificeren van de behoefte. Maar zo simpel als dit klinkt, de praktijk is lastiger.
Want naast een juist gespecificeerde behoefte ingevuld tegen de laagst mogelijke prijs is nog geen garantie voor lagere kosten voor de organisatie!
Dit noemt men tegenwoordig de Total Cost of  Ownership. Alle kosten die betrekking hebben op de aanschaf van een goed of dienst. Van de factuurprijs tot de onderhoudskosten gedurende de gehele levensduur.
Weet u trouwens wat het verwerken van een factuur uw organisatie gemiddeld kost? Schrikt u van 75 euro? Zo nee, dan heeft u vooralsnog geen probleem. Maar uw organisatie misschien wel.
Goed inkopen is meer dan alleen het bepalen van Q*P. Ook het tijdig maken van de juiste dwarsverbanden met andere afdelingen zullen uiteindelijk leiden tot een gestroomlijnde organisatie waar onnodige interne kosten worden vermeden.

Weet hoe uw geld goed wordt ingezet en u heeft meer tijd voor uw klanten.

UA-5185587-3