In de praktijk; specificeren – selecteren – contracteren

Uw inkoopbehoefte zal gespecifieerd en gekwantificeerd worden waarbij GoodBuy opbouwend kritisch met u mee kijkt.
Na het inventariseren van de aanbieders wordt de beste leverancier geselecteerd en wordt de overeenkomst helder en eenduidig vastgelegd.

Onderaan de streep betaalt u een lagere prijs. En dat met behoud van minstens dezelfde functionaliteiten en service.

UA-5185587-3