In de praktijk

Wat houdt het inhuren van een professionele Inkoper dan in de praktijk in?

Onderaan de streep zal het voordeel moeten zijn dat u bij zaken waarvoor u een factuur ontvangt u een lagere prijs betaald dan voorheen, met behoud van minstens dezelfde functionaliteiten en service. Goodbuy is sterk in het stellen van kritische vragen waarbij u uitgedaagd zult worden uw behoefte in functionele specificaties te omschrijven. Dit is essentieel om de behoefte terug te brengen naar wat u eigenlijk nodig heeft. Geen overbodige franje, daar zit al de eerste en voornaamste besparing.

“Laaghangend fruit”, oftewel onnodige hoge kosten, ontstaan namelijk door de jaren heen in élke onderneming.
Deels omdat er in het verleden afspraken zijn gemaakt die nu onopgemerkt een zwaardere aanslag doen op uw bedrijfsresultaat. Kleine prijsverhogingen door de jaren heen stapelen op.
Door de frisse en objectieve blik van een buitenstaander komen deze te hoge kosten weer in de schijnwerpers en zullen ze structureel kunnen aangepakt worden. Geen onaangename verrassingen meer in de toekomst.

Door middel van een Inkoopscan (zie https://www.goodbuy-inkoopadvies.nl/diensten/inkoopscan) waarbij uw administratie de basis vormt, worden al uw kosten vastgelegd en naar commodity/segment verdeeld. In samenwerking met u worden de segmenten bepaald die nauwkeurig gecontroleerd en beoordeeld worden op marktconformiteit. Veelal betreft het in aanvang segmenten waar de kosten relatief eenvoudig verlaagt kunnen worden, denk daarbij aan facilitaire kosten van schoonmaak, catering en koffieautomaten, kantoorartikelen, telecom en afvalverwijdering.

GoodBuy kan zelfstandig namens u optreden in de onderhandelingen met  leveranciers. U ontvangt regelmatig een uitgebreide periodieke rapportage welke, indien gewenst, uitgebreid kan worden met een risico-assesment. Hierbij onderzoekt GoodBuy bij leveranciers ook risico’s zoals de kredietwaardigheid, het voldoen aan normeringen (wettelijke, objectieve of door u vereiste) en een benchmarking ten opzichte van gelijkwaardige leveranciers. Indien kwaliteit, prijs en gevoel goed zijn kan er door GoodBuy een leveringscontract worden opgesteld, of  het contract van de leverancier worden beoordeeld (zie https://www.goodbuy-inkoopadvies.nl/diensten/contractmanagement). Naleving van het contract is vaak nog een onderbelichte onderwerp. Weet u nog wat u heeft afgesproken en of uw leverancier zijn verplichting wel nakomt? Is er een aanvullend Service Level Agreement opgesteld? GoodBuy kan u ook hierin ondersteunen middels Contractmanagement waarbij speciefieke software door GoodBuy aan u geleverd kan worden. Vraag ons naar de mogelijkheden!

GoodBuy werkt op basis van een met u vooraf afgesproken uurtarief. Hierdoor bent u verzekerd van  onafhankelijke en objectieve rapportage en advisering. GoodBuy ontvangt geen vergoedingen van welke leverancier dan ook. Hiermee borgen we onze integriteit en professionaliteit.

UA-5185587-3